foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

Zdalne nauczanie

Podstawowe zasady

 • Każda lekcja trwa 45 minut i składa się z części podstawowej, dydaktycznej, trwającej 30 minut i części na ewentualne konsultacje z nauczycielem trwające 15 minut.
 • Pamiętaj, nieuruchomienie kamerki nie oznacza anonimowości.
 • Twoje zachowanie podczas lekcji zdalnej wpływa w znaczący sposób
  na ocenę z zachowania.
 • Twoja aktywność na lekcji, dotycząca przedmiotu, może być oceniana.
 • Przygotuj się do lekcji tak, jakbyś szedł do szkoły. Potrzebny Ci będzie zeszyt, podręcznik, ćwiczenia oraz przybory piśmiennicze.
 • Swoje potrzeby załatw przed lekcjami lub w trakcie przerw: zjedz, skorzystaj
  z toalety, wycisz telefon (nie stawiaj jedzenia ani napojów w pobliżu komputera).
 • W czasie spotkania ogranicz rozmowy z domownikami, nie wykonuj czynności, które mogą Cię rozpraszać. Skoncentruj się na zajęciach, by móc z nich w pełni skorzystać.
 • Punktualnie dołącz do spotkania. Szanuj swój czas, czas nauczyciela
  i innych kolegów.
 • Nie obrażaj i nie pozwól, aby inni to robili. Takie zachowanie to HEJT, który narusza prywatność wszystkich. Jest to zachowanie karalne.
 • Podczas lekcji prowadzonej przez nauczyciela nie używaj innych aplikacji, gier, nie pisz w tym czasie na czacie i ponad wszystko, nieproszony, nie pisz po tablicy, jeśli ta jest w trakcie użytkowania.
 • Pamiętaj, że nagrywanie i upublicznianie wizerunku bez zgody innych jest przestępstwem.
 • Twoje zdjęcie profilowe nie może naruszać zasad ustawy o prawach autorskich oraz przepisów o ochronie wizerunku. Nie może nikogo obrażać, ośmieszać, wzbudzać niepokoju i innych negatywnych emocji.
 • Pamiętaj, wszystko co piszesz na czacie, co wysyłasz, nie zniknie.
 • Jeśli coś ci nie wychodzi, źle się czujesz, mimo Twoich starań jesteś niezauważony, niedoceniony zgłoś to nauczycielowi w czasie konsultacji lub swojemu wychowawcy.

2021 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved