foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

 

                           

                          „Tłumaczymy żywioły" – projekt edukacyjny                         

                                              dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej

                                                              RPOP.09.01.02-16-0004/18

                                                                                            

                                       

 

                                                                

 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Księgowy do obsługi projektu

w Biurze realizatora projektu europejskiego

„Tłumaczymy żywioły” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej

na podstawie Kodeksu Pracy

 

Informacje na stronie:

https://psp33opole.bip.gov.pl/praca/nabor-na-wolne-stanowisko-ksiegowy-do-obslugi-projektu.html

 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

SPECJALISTA ds. kadr do obsługi projektu

w Biurze realizatora projektu europejskiego

„Tłumaczymy żywioły” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej

 

Informacje na stronie

https://psp33opole.bip.gov.pl/praca/nabor-na-wolne-stanowisko-specjalista-ds-kadr-do-obslugi-projektu.html

 

Wybór najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe 01/2020

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że najkorzystniejszą ofertę na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2020 KURS DLA NAUCZYCIELI, usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu dla 20 nauczycieli szkół podstawowych Miasta Opola z terapii ręki i zintegrowanego treningu pisania, przygotowujący do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi złożył 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji,

45-315 Opole,

ul. Głogowska 27

NIP 7543125519, REGON 365183911

Jednocześnie informuję, że został wyłoniony do wykonania powyższej usługi.

mgr Maryla Strzała

Dyrektor

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33

2020 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved