foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

REKRUTACJA 2021/2022

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33

im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPOLU

REKRUTACJA 2021-2022

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klasy I szkoły podstawowej,a także oddziału dwujęzycznego klasy VII z językiem niemieckim.

 

L.p.      Rodzaj czynności                                                                   Termin w postępowaniu rekrutacyjnym                                                                                                                          
1 Złożenie w szkole obwodowej zgłoszenia do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie danej szkoły. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

od 08lutego 2021r. do 23kwietnia 2021r.

do godz. 15.00

2 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły kandydata zamieszkałego poza obwodem danej szkoły. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 22 marca 2021r. do 23 kwietnia 2021r. do godz. 1500
3 Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22marca 2021r. do 16kwietnia 2021r.

do godz. 1500

4 Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII. 22kwietnia 2021r. /godziny przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych określi przewodniczący komisji rekrutacyjnej/
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

29kwietnia 2021r.

do godz. 1500

6 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym podjęcie czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy -Prawo oświatowe*.

do 10maja 2021r.

do 30czerwca 2021r. /dotyczy kandydatów do oddziału dwujęzycznego klasy VII/

7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. /nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII/  14maja 2021r. do godz. 1500
8 Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie woli należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia. /nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII/ Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego klasy VII.
9 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. /nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII/ 24maja 2021r. do godz. 1500
10 Dostarczenie przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego świadectwa promocyjnego do klasy VII.

od 25czerwca 2021r.

do 30czerwca 2021r. do godz. 1500

11 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału dwujęzycznego klasy VII. 01 lipca2021r. do godz. 1500
12 Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do oddziału dwujęzycznego klasy VII. Potwierdzenie woli należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia.

od 01 lipca2021r. do 05lipca2021r.

do godz. 1500

13 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego klasy VII. 7lipca2021r. do godz. 1500

 

   

Dokumenty do pobrania w załącznikach. 

2021 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved