foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

Regulamin projektu „Łączy nas wspólny cel” realizowanego w ramach Palmy Pierwszeństwa
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu
w roku szkolnym 2020/2021

 

Głównym celem projektu przygotowywanego przez poszczególne klasy  jest kształtowanie twórczych postaw uczniów, rozwijanie kreatywności, samodzielności, zdobywanie wiedzy
i umiejętności interdyscyplinarnych oraz integracja zespołów klasowych
.

 

 1. W projekcie biorą udział klasy IV – VIII wraz z wychowawcą.
 2. Za realizację projektu zespół klasowy otrzymuje punkty w ramach szkolnego konkursu Palma Pierwszeństwa.
 3. Temat projektu powinien być rozpatrywany na wielu płaszczyznach-  w zależności
  od kreatywności zespołu w zgodzie z zasadami charakterystycznymi dla metody projektu.
 4. Plan działań w ramach projektu wychowawca klasy przedstawia dyrekcji szkoły do 30.09. 2020 r.
 5. Wszystkie działania klasy w ramach projektu koordynuje wychowawca lub w porozumieniu z wychowawcą inny nauczyciel.
 6. Efekt pracy projektowej podlega ocenie.
 7. Kryteria oceny:
 • wkład pracy klasy, zaangażowanie zespołu,
 • treść i wartość merytoryczna,
 • inwencja twórcza,
 • estetyka i precyzja wykonania,
 • dykcja, jakość przekazu.
 1. Klasa zobowiązana jest do prezentacji wyników pracy nad projektem zgodnie z harmonogramem:

- klasy 8 – grudzień 2020

- klasy 4,6,7 – marzec 2021

(dokładne terminy zostaną podane później)

 1. Sprawozdanie z prezentacji w ciągu dwóch dni musi być zamieszczone na stronie internetowej szkoły.


 

 

2020 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved