foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

Regulamin konkursu „Per aspera ad astra”

 

 

Nominowanych do nagrody wśród klas IV-VIII ( w okresie przejściowym także w oddziałach gimnazjalnych ) wskazuje Rada Pedagogiczna.

 

Laureatem konkursu Per Aspera Ad Astra zostaje uczeń, który w danym semestrze uzyskał średnią ocen równą co najmniej 5,0, brał udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych na różnych szczeblach. Wykazał się również dużym zaangażowaniem w życiu klasy i szkoły. Laureat, oprócz statuetki i dyplomu, otrzymuje cenne nagrody książkowe.

 

Zwycięzcę ogłasza kapituła konkursu, której przewodniczącym jest dyrektor szkoły.

 

Uczeń, któremu udało się uzyskać ten tytuł dwukrotnie, otrzymuje miano SUPERLAUREATA.

 

Zwycięzców w konkursie „Per aspera ad astra” wśród klas I-III wskazuje kapituła, w skład której wchodzą wychowawcy i nauczyciele klas I-III. Przewodniczącym kapituły jest dyrektor szkoły.

Zwycięzcę/ zwycięzców wyłania się, biorąc pod uwagę m.in. kulturę osobistą, efektywność działań, zaangażowanie w życie klasy i szkoły. Laureat/ laureaci tej grupy wiekowej otrzymują medale, dyplomy i nagrody książkowe.

 

Nagrody przyznawane są po zakończeniu każdego półrocza w klasach IV-VIII i na koniec roku w klasach I-III.

2021 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved