foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Adres:
45-856 Opole, ul. J. Lelewela 9;
e-mail: szkola@psp33.opole.pl
Inspektor ochrony danych osobowych - Agnieszka Halupczok - iodo@psp33.opole.pl

Telefon:
(77) 474 51 72, (77) 474 41 89
Send an Email
(opcjonalnie)

2021 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved