foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

Międzyszkolny konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych

„Matematyczne Koło Fortuny”

 

 

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6 szkoły podstawowej o zainteresowaniach matematycznych.
  2. STRUKTURA I  PRZEBIEG  KONKURSU
  • Konkurs jest jednoetapowy. Ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie odbywa się w dniu konkursu.
  • W konkursie bierze udział jeden dwuosobowy zespół  z każdej zgłoszonej szkoły.
  • Uczestnicy pracują parami, rozwiązują wylosowane zadania tekstowe, łamigłówki, układają tangramy, czytają wykresy. Każde wylosowane zadanie ma limit czasowy
    i punktowy.
  • Matematyczne Koło Fortuny „kryje” 100 zadań o różnym stopniu trudności. Oprócz zadań uczniowie mają do rozszyfrowania hasło.

       -   Drużyny „grają” w Matematycznym Kole Fortuny do czasu, gdy pierwsza drużyna poda bezbłędnie    

            Hasło konkursu.

  • Konkurs ma charakter międzyszkolny.

 

2021 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved