foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

Regulamin Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

 

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VIII  PSP nr 33 w Opolu oraz oddziałów gimnazjalnych.
 2. Każda klasa jest reprezentowana przez jedną lub więcej osób w zależności od ilości klas i chętnych.
 3. Konkurs jest wliczany do Palmy Pierwszeństwa.
 4. Zmagania odbywają się w trzech kategoriach wiekowych:
 • uczniowie klas IV-V
 • uczniowie klas VII-VIII                             
 • uczniowie klas gimnazjalnych
 1. Zakres wiedzy i umiejętności jest zgodny Podstawą Programową dla szkół podstawowych oraz Podstawą Programową dla szkół gimnazjalnych z języka angielskiego.
 2. Zagadnienia obejmują następujące tematy:
 • Halloween
 • Bonfire Night
 • Thanksgiving Day
 • Christmas
 1. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom tradycji i zwyczajów krajów anglosaskich, jak również integracja młodzieży .

 

2020 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved