foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

K A L E N D A R Z     R O K U   S Z K O L N E G O   2 020 / 2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

01 września 2020r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2020r– 1 stycznia 2021r.

Ferie zimowe

18 -31 stycznia 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

01 – 06 kwietnia 2021r.

Egzamin dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej

25-27 maja 2021r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

25 czerwca 2021r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

24-28 maja 2021r.(egzaminy)

04.06.2021r.

02.11.2020

 

2020 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved