foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 w Opolu uczestniczy w programie rządowym"Aktywna Tablica". W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy dwie sale w nowoczesne tablice multimedialne. Są to pracownia fizyczna i sala edukacji wczesnoszkolnej. Tym sposobem prawie wszystkie sale lekcyjne są już wyposażone w tablice interaktywne. W pracowni fizycznej na co dzień prowadzi się lekcje z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, fizycznego laboratorium oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej. Nauczyciele korzystają z programu Corinth oraz wykorzystują materiały udostępnione na platformie  https://www.edukator.pl/fizyka,7366.html

Edukacja wczesnoszkolna również wykorzystuje tablicę interaktywną w sposób ciągły w prowadzeniu zajęć oraz realizując innowację z języka angielskiego.  

Innym z podjętych działań jest zawarcie porozumienia z innymi szkołami i  utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. Koordynatorami projektu w szkole są mgr Magdalena Turek i mgr Oliwia Greś.

 

Szkoły uczestniczące w sieci:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33

Działania podjęte w ramach sieci współpracy zawarte zostały w harmonogramie.

Harmonogram spotkań e-koordynatorów:

28.11.2018 - psp nr 5 w Opolu

15.05.2019 - psp nr 5 w Opolu

Harmonogram najbliższych lekcji otwartych TIK:

KIEDY?

GDZIE?

DLA

 KOGO?

PROWADZĄCY

UWAGI

 (ODBYŁO SIĘ/ NIE ODBYŁO SIĘ/ INNE UWAGI)

13.02.2019

 r.

godz. 7.30 s.4

PSP

 20 w Opolu

ul. Grudzicka 48

nauczyciele

 ew - kl.1

Lisiecka

 Jolanta

nauczyciel ew

Temat

 : “Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery S z użyciem TIK”

18.02.2019 godz.8.55 s.213

PSP 33 w Opolu ul. Lelewela 9

nauczyciele przyrody, ew.

Magdalena Turek nauczyciel fizyki

Temat: Od mikro do makro świata.

 

2020 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved