foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

Ufundowanie Sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Opolu, jako uhonorowanie patrona - Marszałka Józefa Piłsudskiego w 100  rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

      W związku z reformą oświaty Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu z dniem 1 września 2017r. zostało przekształcone w Publiczną Szkołę Podstawową nr 33. Szkoła zachowała imię patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego, jednakże przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową skutkuje tym, że placówka musi dokonać zmiany sztandaru.

Opis przedsięwzięcia:

 1. Powołanie zespołu koordynującego ds. ufundowania sztandaru – sierpień 2018 r.
 2. Wybór wykonawcy realizującego uszycie sztandaru według opracowanego projektu.
 3. Podjęcie działań upamiętniających patrona szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 4. Działania w ramach ceremoniału szkolnego:
 5. uroczyste pasowanie uczniów klas 1 buławą marszałkowską- wrzesień 2018r. 2019r.,
 6. uroczyste pasowanie uczniów klas 4 i 7 pamiątkową szablą z 1932 r. podarowaną przez Związek Oficerów Rezerwy podczas uroczystości Dnia Patrona listopad-grudzień  , klas 7 listopad 2019r.
 7. Obchody Święta Szkoły. Uroczyste nadanie sztandaru szkole:
 8. lekcje wychowawcze poświęcone tematyce odzyskania niepodległości oraz postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego, patrona szkoły,
 9. bieg Patrolowy dla uczniów PSP 33 nawiązujący do tradycji szkoły i historii patrona - październik 2018 r., październik 2019r.  
 10. konkurs plastyczny związany z sztandarem szkoły - październik 2019 r.
 11. konkurs dla uczniów klas 7 „Matematyczne Wędrówki z Patronem”- listopad 2019r.
 12. Nadanie sztandaru szkole:
 13. Msza św.- poświęcenie sztandaru szkoły,
 14. Nadanie szkole sztandaru
 15. Inscenizacja słowno- muzyczna z okazji „100 rocznicy odzyskania niepodległości” listopad-grudzień 2019 r.

 

      Ufundowanie i nadanie szkole sztandaru ma bardzo duży wymiar zarówno dla społeczności szkolnej jak i lokalnej. Sztandar jest symbolem szkoły, który towarzyszy zawsze wszystkim uroczystościom szkolnym, ale również uroczystościom państwowym, tym bardziej, że jest on związany z postacią Józefa Piłsudskiego. Uroczystość nadania sztandaru zostanie udokumentowana nagraniem filmu, zdjęciami, prezentacją multimedialną.

 

 

 

2020 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved