Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do menu numer 2

Lista nauczycieli uczących w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor -  Maryla Strzała

wicedyrektor - Małgorzata Ludwikowska

l.p. Nauczyciel kod przedmiot
1 Bielecka Joanna BJ ed. wczesnoszkolna,
2 Borowicz Adrianna AB świetlica
3 Boryczka Agnieszka BA język niemiecki, biologia, świetlica
4 Dębska Anna DA pedagog, doradca zawodowy
5 Dybała Damian DD religia
6 Frączek Agnieszka FA fizyka, matematyka, ed. wczesnoszkolna
7 Gaweł Natalia GN nauczyciel wspomagający
8 Greś Magdalena GM ed. Wczesnoszkolna, świetlica
9 Greś Oliwia GO język angielski, ed. wczesnoszkolna
10 Helman Maria HM nauczyciel wspomagający
11 Kansy Anna KY ed.wczesnoszkolna, język niemiecki
12 Kisiel Roman KR chemia, przyroda
13 Koryl Mariola KM matematyka
14 Krawczyszyn Ewa KE świetlica
15 Kuźma Henryk KH informatyka, technika
16 Ludwikowska Małgorzata LM matematyka, 
17 Łukasz Wiktoria ŁW nauczyciel wspomagający
18 Łużak Estera ŁE świetlica
19 Marciniak Danuta DM geografia, nauczyciel wspomagający
20 Marciniszyn-Szuba Małgorzata MM plastyka, muzyka, biologia, 
21 Mechel Dorota MD historia, wos, wdż, świetlica
22 Mieczyńska-Fuklin Karolina FK język angielski, 
23 Misztal Elżbieta EM plastyka, muzyka
24 Namysło Anna AN psycholog
25 Nowakowicz Anna NA język polski, ed. wczesnoszkolna
26 Nowicka-Kowalczyk Aneta KA język polski, 
27 Pelc Jolanta PJ nauczyciel wspomagający
28 Pytel Danuta PD bibliotekarz, język polski, 
29 Radom Aldona RA język polski, świetlica
30 Rasińska Aleksandra AR nauczyciel wspomagający
31 Reimann Piotr RP religia
32 Selak Beata SB wychowanie fizyczne
33 Shulga Viktiriia SV j.angielski, świetlica
34 Skrętkowski Tomasz ST wychowanie fizyczne, świetlica
35 Strzała Maryla SM fizyka, 
36 Sztoń Iwona SI pedagog, nauczyciel wspomagający
37 Szumara-Mokijewska Magdalena MS historia, wos, wdż, świetlica
38 Turek Magdalena TM fizyka, matematyka, technika
39 Wawrzyńczyk-Kostrzewska Beata WB logopeda
40 Wiśniewski Daniel WD nauczyciel wspomagający
41 Zaremba Łukasz wychowanie fizyczne, 

 

Przewiń do góry