Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do menu numer 2

Lista nauczycieli uczących w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor -  Maryla Strzała

wicedyrektor - Małgorzata Ludwikowska

l.p. Nauczyciel . przedmiot adres e-mail
1 Borowicz Adrianna AB ed. wczesnoszkolna
2 Boryczka Agnieszka BA język niemiecki, biologia
3 Dębska Anna DA pedagog, doradca zawodowy
4 Dybała Damian DD religia
5 Frączek Agnieszka FA fizyka, matematyka, ed. wczesnoszkolna
6 Garboś Anita GA nauczyciel wspomagający
7 Gaweł Natalia GN geografia
8 Greś Magdalena GM ed. wczesnoszkolna
9 Greś Oliwia GO język angielski, ed. wczesnoszkolna
10 Kansy Anna KY język niemiecki
11 Kasperek Aleksandra AK język angielski, kasalek79@eszkola.opolskie.pl
12 Kisiel Roman KR chemia
13 Klucowicz Michał MK język angielski
14 Kocoń Klaudia KK świetlica
15 Koryl Mariola KM matematyka
16 Kuźma Henryk KH informatyka, technika
17 Labisz Joanna LJ ed. wczesnoszkolna
18 Ludwikowska Małgorzata LM matematyka, 
19 Łukasz Wiktoria ŁW nauczyciel wspomagający
20 Łużak Estera ŁE świetlica
21 Marciniak Danuta DM nauczyciel wspomagający
22 Marciniszyn-Szuba Małgorzata MM plastyka, muzyka, biologia,  malmarc18@eszkola.opolskie.pl
23 Mechel Dorota MD historia, wos, wdż
24 Misztal Elżbieta EM plastyka, muzyka
25 Namysło Anna AN psycholog
26 Nowakowicz Anna NA język polski, ed. wczesnoszkolna
27 Nowicka-Kowalczyk Aneta KA język polski, 
28 Pytel Danuta PD bibliotekarz, język polski, 
29 Radom Aldona RA język polski
30 Selak Beata SB wychowanie fizyczne
31 Skrętkowski Tomasz ST wychowanie fizyczne
32 Strzała Maryla SM fizyka, 
33 Sztoń Iwona SI pedagog
34 Szumara-Mokijewska Magdalena MS historia, wos, wdż
35 Świech-Tymczyszyn Małgorzata MT ed. wczesnoszkolna, nauczzyciel wspom.
36 Turek Magdalena TM fizyka, matematyka, technika
37 Wawrzyńczyk-Kostrzewa Beata WB logopeda
38 Wiśniewski Daniel WD nauczycel wspomagający
39 Wojtarkowska Ewelina WE religia, język polski
40 Zaremba Łukasz wychowanie fizyczne, ed. dla bezp.

 

Przewiń do góry