Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do menu numer 2

Primus Optimorum

 Rozdział wyodrębniony z Programu wspierania ucznia uzdolnionego i wykazującego uzdolnienia

"Nie tylko dla orłów".

XIV. Regulamin przyznawania tytułu „Primus Optimorum”.

1. Uczeń uzdolniony wyłoniony na podstawie procedur opisanych w punkcie VI, który nie osiąga znaczących sukcesów w konkursach  przedmiotowych,  ale wykazuje duże zainteresowanie zagadnieniami danej dziedziny wiedzy, może ubiegać się o tytuł  PRIMUS OPTIMORUM

2. Tytuł przyznaje się na zakończenie  roku szkolnego uczniom klas IV-VIII w kategoriach:

a) humanista (1-język polski, 2-historia, wos)  

b) matematyka i przedmioty przyrodnicze (3-matematyka, 4-fizyka,5-biologia, 6-chemia, 7- geografia,8-informatyka)

c) technika i artystyczna (9-technika, 10- muzyka i plastyka)

d) językowa (11- język angielski, 12-drugi język obcy)

3. Tytuł  przyznają nauczyciele w ramach zespołów przedmiotowych

4. Uczeń, który stanowi dla społeczności uczniowskiej  wzór do naśladowania,  o wysokiej kulturze osobistej, koleżeński, społecznik i wolontariusz w szkole i poza szkołą może uzyskać decyzją Rady Pedagogicznej tytuł Osobowości Roku.

5. Uczniowie, którzy uzyskali tytuł Primusa Optimorum otrzymują dyplomy, medale lub statuetki wręczane na  zakończenie roku szkolnego przez dyrektora szkoły.

Opublikował(a): Maryla Strzała Data publikacji: 01-03-2021 13:36 Modyfikował(a): Maryla Strzała Data modyfikacji: 01-03-2021 14:04
Przewiń do góry