Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do menu numer 2

Kalendarz roku szkolnego

K A L E N D A R Z     R O K U   S Z K O L N E G O   2 0 21 / 2 0 2 2

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

01 września 2021r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2021r– 31 grudnia 2021r.

Ferie zimowe

31stycznia -11 lutego 2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022r.

Egzamin dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej

24 - 26 maja 2022r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

24 czerwca 2022r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

12 listopada 2021r.

07 stycznia 2022r.

02 maja 2022r.

27 maja 2022r.

17 czerwca 2022r.

 
Przewiń do góry