Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do menu numer 2

Zebrania z rodzicami

Rodzaj spotkania/temat

data

godzina

Zebranie:  regulaminy szkolne, organizacja roku szkolnego;
pomoc pedagogiczno- psychologiczna itp

01.09.2020- 18.09.2020

Ustalane na bieżąco

 Zebranie: informacje na temat szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

14-18.09.2020

Ustalane na bieżąco

Zebranie  w sprawie ocen i zachowania uczniów

19.11.2020

Ustalane na bieżąco

Zebrania z rodzicami. Przekazanie rodzicom informacji nt. uczniów zagrożonych oceną niedostateczną. Kiermasz świąteczny

17.12.2020

Ustalane na bieżąco

Zebrania podsumowujące I semestr.

Informacje o egzaminie ósmoklasisty.

18.02.2021

Ustalane na bieżąco

Zebranie  w sprawie ocen i zachowania uczniów

25.03.2021

Ustalane na bieżąco

Zebranie w sprawie ocen i zachowania uczniów. Przekazanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną

20.05.2021

Ustalane na bieżąco

- indywidualne spotkania z rodzicami ws. Pomocy pedagogiczno-psychologicznej

do 14.12. 2020 – wpisywanie zagrożeń

do 19. 01. 2021 – wystawienie propozycji ocen semestralnych

do 18.05.2021r. – wpisywanie zagrożeń

do 14. 06. 2021 – wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

Opublikował(a): Maryla Strzała Data publikacji: 01-03-2021 12:55
Przewiń do góry