Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do menu numer 2

Ceremoniał szkolny

 

Sztandar i poczet sztandarowy

            Sztandar szkolny dla społeczności uczniowskiej jest symbolem Polski – Narodu – Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. W związku z tym konieczne jest zachowanie pełnych szacunku postaw i procedur w czasie przechowywania, transportu i przygotowywania sztandaru do uroczystości.

Ustala się, że:

- sztandar szkolny przechowywany jest w oszklonej gablocie na terenie szkoły,

- udział sztandaru w uroczystościach szkolnych na terenie placówki reguluje szczegółowy kalendarz imprez i uroczystości zatwierdzony przez radę pedagogiczną,

- dyrektor szkoły powołuje spośród grona pedagogicznego nauczyciela – opiekuna pocztu sztandarowego,

- opiekun pocztu sztandarowego w porozumieniu z radą pedagogiczna i po zaczerpnięciu opinii wychowawcy wskazuje osoby o nienagannej opinii wchodzące w skład pocztu sztandarowego,

- poczet sztandarowy składa się z chorążego i dwóch asystentów i wybierany jest spośród uczniów klas siódmych, ósmych,

- decyzją rady pedagogicznej uczeń może zostać odwołany z pełnionej funkcji w poczcie sztandarowym, jeżeli jego zachowanie nie przynosi chluby szkole lub gdy sam zrezygnuje z przyczyn osobistych,

- chorąży i asystentki ubrani są w odpowiednie stroje, tzn. chorąży w stylizowany mundur Marszałka J. Piłsudskiego a asystentki w białe bluzki i szare spódnice, natomiast na głowach wszyscy założone mają maciejówki,

- insygnia pocztu sztandarowego to: biało – czerwone szarfy przewieszone przez lewe ramię zwrócone białym kolorem stronę kołnierza i spięte na lewym biodrze, oraz białe rękawiczki.

Chwyty sztandaru:

 • postawa zasadnicza – sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa, lewa ręka jak w postawie zasadniczej,
 • postawa spocznij – sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie zasadniczej, ; chorąży i asysta w postawie spocznij,
 • postawa na ramię – chorąży prawą ręką (pomagają sobie lewą) kładzie drzewiec na prawe ramię i trzyma pod katem w stosunku do ramienia,
 • postawa prezentuj – z postawy zasadniczej chorąży podnosi sztandar prawą ręką do góry pionowo wzdłuż prawego ramienia, lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru i opuszcza prawą rękę na całej jej długości,
 • salutowanie sztandaru w miejscu – wykonuje z postawy prezentuj – chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°; po czasie salutowania przenosi sztandar do postawy prezentuj.

Ceremoniał w czasie uroczystości z udziałem sztandaru

 1. wprowadzenie sztandaru

Lp. 

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

Sztandar

 1.  

proszę o powstanie

uczestnicy powstają ze swoich miejsc

przygotowanie do wejścia

postawa na ramię

2.

baczność, sztandar wprowadzić

uczestnicy w postawie zasadniczej

wprowadzenie sztandaru, zatrzymanie się ustalonym miejscu

postawa na ramię w marszu, postawa prezentuj

 1.  

do hymnu

Jak wyżej

postawa zasadnicza

postawa salutowanie w miejscu

 1.  

po hymnie

uczestnicy w postawie spocznij

spocznij

postawa prezentuj

 1.  

proszę o zajęcie miejsc

uczestnicy siadają

spocznij

postawa spocznij

 
 1. wyprowadzenie sztandaru

1.

proszę o powstanie

uczestnicy wstają z miejsc

spocznij

postawa spocznij

2.

baczność – sztandar wyprowadzić

uczestnicy w postawie zasadniczej

postawa zasadnicza, wyprowadzenie sztandaru

postawa zasadnicza,

postawa na ramię w marszu

3.

spocznij

uczestnicy siadają

 

 

 
 1. przekazanie sztandaru

1.

proszę wstać

uczestnicy wstają

postawa spocznij

postawa spocznij

2.

poczet sztandarowy do przekazania sztandaru wystąp

uczestnicy – postawa zasadnicza

postawa zasadnicza

postawa zasadnicza, postawa prezentuj

3.

uczniowie klas siódmych do przekazania sztandaru wystąp

jak wyżej

postawa zasadnicza, uczniowie klas siódmych podchodzą przejmują sztandar i stają na miejscu swych poprzedników, uczniowie klas ósmych schodzą ze sceny

postawa prezentuj,

postawa zasadnicza

4.

proszę o zajęcie miejsc

Uczestnicy siadają

postawa zasadnicza,

postawa spocznij

postawa zasadnicza,

postawa spocznij

 
 1. ślubowanie i pasowanie czwartoklasistów na starszych uczniów

  1.                           

proszę wstać

uczestnicy wstają

 

 

2.

Baczność – sztandar wprowadzić

uczestnicy wstają

wprowadzenie sztandaru

postawa na ramię w marszu, postawa zasadnicza

3.

Uczniowie klas czwartych wyróżnieni ślubowaniem na sztandar wystąp

jak wyżej

wychodzą wyróżnieni uczniowie klas czwartych

postawa zasadnicza

4.

Do ślubowania

jak wyżej

postawa zasadnicza,

ślubujący uczniowie wyciągają prawą rękę kierunku sztandaru

postawa prezentuj, postawa salutowanie w miejscu

5.

Po ślubowaniu

uczestnicy spocznij

uczniowie opuszczają ręce

postawa prezentuj

6.

Proszę o zajęcie miejsc

uczestnicy siadają

uczniowie stoją w pozycji spocznij

postawa spocznij

7.

Do pasowania

jak wyżej

uczniowie klękają na prawe kolano, dyrektor szkoły pasuje uczniów na starszych uczniów pamiątkową szablą, każdy z uczniów po pasowaniu wstaje

postawa spocznij

8.

Po pasowaniu

jak wyżej

uczniowie wracają  na swoje miejsca

 

 

 

 1. pasowanie uczniów klas pierwszych

  1.        

proszę wstać

uczestnicy wstają

 

 

2.

Baczność – sztandar wprowadzić

uczestnicy wstają

wprowadzenie sztandaru

postawa na ramię w marszu, postawa zasadnicza

3.

Uczniowie klas pierwszych do pasowania na ucznia wystąp

jak wyżej

wychodzą uczniowie klas pierwszych i są pasowani buławą

postawa spocznij

4.

Uczniowie po pasowaniu - wstąp

jak wyżej

Uczniowie wracają na swoje miejsce

Postawa spocznij

 

Rota ślubowania uczniów klas czwartych pasowanych na ucznia starszego:

Uroczyście ślubuję:

- być pilnym uczniem

- szanować rodziców i nauczycieli

- dbać o dobre imię klasy i szkoły

- realizować własne plany i marzenia

 

W okresie przejściowym, w kolejnych latach szkolnych – 2017/2018, 2018/19, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ślubowanie będą składać uczniowie klas siódmych. Oni także będą pasowani na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33.

Uroczyste pasowanie i ślubowanie uczniów klas czwartych, a w okresie przejściowym siódmych będzie miało miejsce w czasie uroczystej akademii z okazji  Dnia Niepodległości.

Opublikował(a): Maryla Strzała Data publikacji: 27-02-2021 22:02
Przewiń do góry