Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do menu numer 2

Rekrutacja

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33

im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPOLU

REKRUTACJA 2022-2023

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z terminami postępowania rekrutacyjnego. Dokumenty potrzebne do złożenia w szkole można pobrać ze szkolnej strony internetowej – w załącznikach do rekrutacji.

Komplety dokumentów również wyłożone są w przedsionku szkoły.

Dokumenty można składać:

- w sekretariacie szkoły

- lub w zamkniętej kopercie pozostawić w skrzynce na listy przy wejściu do szkoły.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klasy I szkoły podstawowej.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie w szkole obwodowej zgłoszenia do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie danej szkoły.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

od 07 lutego 2022r.

do 22 kwietnia 2022r.

do godz. 15.00

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły kandydata zamieszkałego poza obwodem danej szkoły.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 21 marca 2022r.

do 22 kwietnia 2022r.

do godz. 15.00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym podjęcie czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy -Prawo oświatowe*.

do 10 maja 2022r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                     i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

13 maja 2022r.

do godz. 15.00

5

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie woli należy złożyć w  formie pisemnego oświadczenia.

 

od 16 maja2022r.

do 18 maja2022r.

do godz. 15.00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

23 maja 2022r.

do godz. 15.00

 

PDFPrezentacja PSP 33 2022.pdf (2,48MB)

PDFZałącznik nr 2 - PSP.pdf (242,77KB)
PDFZarządzenie - PSP.pdf (279,02KB)
PDFInformacja dla Rodziców.pdf (550,60KB)
PDFZałącznik nr 1 - PSP.pdf (244,64KB)

DOCX6a Załącznik do KARTY ZAPISU ŚWIETLICA 2022.docx (15,71KB)
PDF6a Załącznik do KARTY ZAPISU ŚWIETLICA 2022.pdf (107,27KB)
PDF4 Oswiadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii.pdf (85,92KB)
PDF5 Wniosek - j mniejszości narodowej.pdf (36,28KB)
DOC6 Karta zapisu do świetlicy 2022-23.doc (44,00KB)
PDF6 Karta zapisu do świetlicy 2022-23.pdf (122,12KB)
DOCX2b Oświadczenie woli.docx (13,25KB)
PDF2b Oświadczenie woli.pdf (84,01KB)
DOCX4 Oswiadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii.docx (12,78KB)
DOCX2 Wniosek PSP 33 2022-2023.docx (24,88KB)
PDF2 Wniosek PSP 33 2022-2023.pdf (182,41KB)
DOCX2a Oświadczenia o spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych.docx (24,10KB)
PDF2a Oświadczenia o spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych.pdf (181,87KB)
DOC1b Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu.doc (33,50KB)
PDF1b Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu.pdf (141,18KB)
DOCX2 Oświadczenie w sprawie przygotowania przedszkolnego.docx (19,92KB)
PDF2 Oświadczenie w sprawie przygotowania przedszkolnego.pdf (79,55KB)
DOCX1a ZGŁOSZENIE PSP 33 2022-2023.docx (25,03KB)
PDF1a ZGŁOSZENIE PSP 33 2022-2023.pdf (181,61KB)
 

Opublikował(a): Maryla Strzała Data publikacji: 27-02-2021 21:29 Modyfikował(a): Henryk Kuźma Data modyfikacji: 04-02-2022 19:13
Przewiń do góry