Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do menu numer 2

Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu powstała w wyniku przekształcenia Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu w publiczną ośmioletnią szkołę podstawową na mocy § 4. Uchwały nr XXXIX/786/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 • Szkoła rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2017r.
 • Kształcenie  w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczęło się w roku szkolnym 2017/2018
 • Na mocy § 1.  Uchwały nr XXXIX/787/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum wskazano uczniom oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII, w latach szkolnych 2017/2018 – 2020/2021 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 w Opolu.
 • Na mocy § 2.  Uchwały nr XXXIX/787/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum wskazano uczniom oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Opolu miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w latach szkolnych 2017/2018 – 2020/2021 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 w Opolu.
 • W roku szkolnym 2017/2018 do szkoły uczęszczają uczniowie dwóch klas pierwszych szkoły podstawowej, uczniowie trzech klas siódmych szkoły podstawowej oraz uczniowie klas drugich i trzecich przekształconego gimnazjum. 
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 w Opolu buduje swoje nowe dzieje w oparciu o najlepsze tradycje i wybrane karty historii Publicznego Gimnazjum nr 8 w Opolu.
 • Działanie Szkoły określa Misja i Wizja Szkoły.
 • Szkoła posiada Ceremoniał.
 • 8 listopada 2019 r. nadanie szkole sztandaru, jako uhonorowanie patrona - Marszałka Józefa Piłsudskiego w 100  rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Funkcję dyrektora szkoły pełni pani Maryla Strzała, a wicedyrektora pani Małgorzata Ludwikowska

 

Opublikował(a): Maryla Strzała Data publikacji: 26-02-2021 21:55
Przewiń do góry