Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do menu numer 2

Rekrutacja 2023/24

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33

im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPOLU

REKRUTACJA 2023-2024

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z terminami postępowania rekrutacyjnego. Dokumenty potrzebne do złożenia w szkole można pobrać ze szkolnej strony internetowej – w załącznikach do rekrutacji. Komplety dokumentów również wyłożone są w przedsionku szkoły.

Dokumenty można składać:

- w sekretariacie szkoły w godz. 7.00-15.00

- lub w zamkniętej kopercie pozostawić w skrzynce na listy przy wejściu do szkoły.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klasy I szkoły podstawowej.

L.p.

Rodzaj czynności

Terminy

w postępowaniu rekrutacyjnym

Dokumentacja

1

Złożenie w szkole obwodowej zgłoszenia do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie danej szkoły.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

od 06 lutego 2023r.

do 21 kwietnia 2023r.

do godz. 15.00

-Zgłoszenie PSP 33

- Oświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego /dzieci 6-letnie/

- Oświadczenie o miejscu zamieszkania

- Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii

- Wniosek o objęciu dziecka nauką języka mniejszości narodowej

- Karta zapisu dziecka do świetlicy z załącznikiem

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły kandydata zamieszkałego poza obwodem danej szkoły.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 20 marca 2023r.

do 21 kwietnia 2023r.

do godz. 15.00

-Wniosek PSP 33

- Oświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego /dzieci 6-letnie/

- Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii

- Wniosek o objęciu dziecka nauką języka mniejszości narodowej

- Karta zapisu dziecka do świetlicy z załącznikiem

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym podjęcie czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy -Prawo oświatowe*.

do 09 maja 2023r.

 

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 maja 2023r.

do godz. 15.00

 

5

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie woli należy złożyć w  formie pisemnego oświadczenia.

 

od 15 maja2023r.

do 17 maja2023r.

do godz. 15.00

 

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

22 maja 2023r.

do godz. 15.00

 

 

Załączniki do tekstu :

  A.PDFA-Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola z załącznikami.pdf (2,30MB)

  B.PDFB-Informacja dla Rodziców.pdf (2,67MB)

Druki do pobrania:

DOC1b Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu 1.doc (33,50KB)
DOCX1a ZGŁOSZENIE PSP 33 2023-2024 1.docx (24,98KB)
DOCX2a Oświadczenia o spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych 1.docx (24,24KB)
DOCX2 Wniosek PSP 33 2022-2023 1.docx (24,93KB)
DOCX4 Oswiadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii 1.docx (12,90KB)
DOCX3 Oświadczenie w sprawie przygotowania przedszkolnego 1.docx (19,90KB)
DOCX6a Załącznik do KARTY ZAPISU ŚWIETLICA 2022.docx (15,79KB)
DOC6 Karta zapisu do świetlicy 2022-23.doc (44,00KB)

DOCX7 Oświadczenie woli.docx (13,32KB)

PDF6 Karta zapisu do świetlicy 2022-23.pdf (122,10KB)
PDF5 Wniosek - j mniejszości narodowej.pdf (36,28KB)
PDF1a ZGŁOSZENIE PSP 33 2023-2024.pdf (182,01KB)
PDF7 Oświadczenie woli.pdf (84,01KB)
PDF6a Załącznik do KARTY ZAPISU ŚWIETLICA 2022.pdf (107,24KB)
PDF2a Oświadczenia o spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych.pdf (181,86KB)
PDF2 Wniosek PSP 33 2022-2023.pdf (182,45KB)
PDF1b Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu.pdf (141,18KB)
PDF4 Oswiadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii.pdf (85,96KB)
PDF3 Oświadczenie w sprawie przygotowania przedszkolnego.pdf (79,48KB)
 

Opublikował(a): Henryk Kuźma Data publikacji: 24-01-2023 13:06 Modyfikował(a): Henryk Kuźma Data modyfikacji: 24-01-2023 14:41
Przewiń do góry