Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do menu numer 2

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PSP33.1-26.7.2022.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu, ul. Joachima Lelewela 9, 45-856 Opole informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wyjazdów do Miejsc Edukacji Bezpośredniej na zajęcia dla uczniów z 26 szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej rozwijających zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, eksperymentami.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html  ,  

postępowanie nr Z5/87839,  

znak sprawy: PSP33.1-26.7.2022.

Na tej stronie umieszczono ogłoszenie oraz Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Ponadto udostępniane tam będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade (link powyżej).

Oferty muszą zostać złożone na platformie, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej (oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym) pod rygorem nieważności.

Zamówienie prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Opublikował(a): Maryla Strzała Data publikacji: 11-07-2022 18:00
Przewiń do góry