Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do menu numer 2

POSTĘPOWANIE NR PSP33.1.26.12.2021 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE NR PSP33.1.26.12.2021

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

w trybie zasady konkurencyjności, uregulowanej szczegółowo w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21 grudnia 2020 r., których stosowanie wynika z zawartej umowy o dofinansowanie Projektu.

Wydatek współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr wniosku / projektu

RPOP.09.01.02-16-0004/18-00

Tytuł projektu

„Tłumaczymy żywioły“ – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej

Informacja o postępowaniu wraz z dokumentacją została zamieszczona na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/77587

Rodzaj zamówienia: Usługa

Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja i przeprowadzenie kursu dla 10 nauczycieli z 6 szkół wiodących i 3 szkół uczestniczących MO oraz MODN na operatora dronów w celu realizacji zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodami eksperymentu w szkole i poza szkołą w ramach projektu „Tłumaczymy żywioły“ – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej.

PDF2021-10-14 BK TŻ szkolenie na pilota dronów.pdf (8,39MB)
DOCX2021-11-04 BK TŻ szkolenie na pilota dronów.docx (161,34KB)
PDF2021-11-19 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego.pdf (405,15KB)
PDF2021-11-25 Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf (325,93KB)
PDF2021-11-26 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego.pdf (60,95KB)
 

Opublikował(a): Maryla Strzała Data publikacji: 09-11-2021 23:15 Modyfikował(a): Maryla Strzała Data modyfikacji: 30-11-2021 20:17
Przewiń do góry