Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do menu numer 2

POSTĘPOWANIE NR PSP33.1.26.3.2021 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

w trybie zasady konkurencyjności, uregulowanej szczegółowo w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21 grudnia 2020 r., których stosowanie wynika z zawartej umowy o dofinansowanie Projektu.

Zakup współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Tłumaczymy żywioły“ – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej w podziale na dwie [ 2 ] części:

  1. Część nr 1: Zakup 10 laptopów z oprogramowaniem;
  2. Część nr 2: Zakup 20 kamer;

Informacje w załącznikach i na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60815

https://psp33.opole.pl/177/101/postepowanie-nr-psp3312632021-o-udzielenie-zamowienia.html

Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marszała Józefa Piłsudskiego w Opolu, ul. Joachima Lelewela 9, 45-856 Opole, do dnia 05.08.2021 r. (liczy się data wpływu do kancelarii Zamawiającego

PDF2021-08-13 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego.pdf (524,71KB)
 

Opublikował(a): Małgorzata Ludwikowska Data publikacji: 30-07-2021 10:56
Przewiń do góry