Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do menu numer 2

Procedury dotyczące powrotu do szkoły

Drodzy Rodzice, w związku z powrotem uczniów do szkoły od 31.05.2021 r.  na stronie internetowej szkoły znajdziecie Państwo procedury funkcjonowania szkoły w czasie od 31. 05. 2021 r.

Najważniejsze informacje dotyczące powrotu uczniów do szkoły:

 1. Do szkoły uczęszczają wszyscy uczniowie.
 2. Zachowuje się reżim sanitarny zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz MEiN. Uczniów i pracowników szkoły i inne osoby przebywające na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.
 3. Wobec uczniów powracających do szkoły planuje się stosować rekomendacje MEiN i prowadzić działania wspierające. 
 4. Świetlica działa jak do tej pory w godz. 6.30-16.30.
 5. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
 1. Lekcja trwa 45 min.
 2. Po każdej lekcji przerwa 5 minut
 3. Po 5 lekcji przerwa 20 minutowa.
 1. Uczniów zobowiązuje się do śledzenia zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
 2. Każda klasa ma przydzieloną salę lekcyjną. Na przerwach uczniowie przebywają w wyznaczonych sektorach.
 3. Wychowawcy oddziałów klasowych koordynują pracę na poziomie swoich oddziałów.
 4. Wychowawcy i nauczyciele specjaliści rozpoznają aktualną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym, w razie potrzeby kontaktując się z jego rodzicami/ opiekunami prawnymi, podejmują działania pomocowe, w tym z udziałem poradni pedagogiczno – psychologicznych i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie dziecka w szkole i środowisku lokalnym zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną koordynuje Koordynator ds. wychowawczych we współpracy z pedagogiem i psychologiem.
 6. 1 czerwca w godzinach od 8.00-12.00  dla uczniów planuje się zorganizować Dzień Dziecka. Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. Świetlica w tym dniu działa zgodnie z planem zajęć.

PDF15 Zarządzenie PROCEDURY funkcjonowania - 31 maja 2021.pdf (400,40KB)
 

 

Opublikował(a): Henryk Kuźma Data publikacji: 28-05-2021 12:21
Przewiń do góry