Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do menu numer 2

W związku z realizacją projektu „Tłumaczymy żywioły” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej i planowanymi zakupami na jego potrzeby, zwracamy się z uprzejma prośbą o wycenę sprzętu, który zamierzamy kupic w trakcie realizacji ww. projektu.

Określenie trybu postępowania: niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

Termin składania szacunku (formularz szacunkowy - załącznik 2): do dnia 12.05.2021 r.

Przedmiot zamówienia:

  1. laptopy z oprogramowaniem – 10 sztuk
  2. kamery – 20 sztuk

PDFTŻ załącznik nr 1 do szacowania - opis przedmiotu zamówienia.pdf (1,24MB)
DOCTŻ Załącznik nr 2 - formularz szacunkowy.doc (175,00KB)
PDFTŻ Zapytanie do szacowania.pdf (1,02MB)
 

Opublikował(a): Małgorzata Ludwikowska Data publikacji: 05-05-2021 13:12
Przewiń do góry