foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS TRZECICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Dyrektor PSP nr 33 w Opolu informuje, że w terminie do 30 maja 2018 r. rodzice uczniów klas 3 szkół podstawowych mogą składać wnioski o przyjęcie ucznia w roku szkolnym 2018/2019 do klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu, 45-856 Opole, ul. Lelewela 9, tel. 77 47 45 172, 77 47 44 189, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wnioski do pobrania w Sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły:

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Cele kształcenia
 3. Treści kształcenia
 4. Metody pracy
 5. Formy pracy
 6. Środki dydaktyczne

 

 

 1. Wstęp

Program zajęć świetlicowych przeznaczony jest dla dzieci klas  I –III szkoły Podstawowej. Świetlica zapewnienie uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą w wszechstronny rozwój osobowości. Charakter działalności świetlicy jest wolny od systemu lekcyjnego co stwarza atmosferę rozwijającą prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości dzieci.

 

 1. Cele działania świetlicy szkolnej
 • Integracja uczniów i wspieranie ich w kształtowaniu prawidłowych postaw społecznych.
 • Kształtowanie umiejętności racjonalnego pobytu w świetlicy z wykorzystaniem czasu na naukę, zabawę oraz rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań.
 • Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni i fantazji.
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych na zasadzie dialogu i kompromisu.
 • Przeciwdziałanie agresji w świetlicy i kształtowanie kulturalnych zachowań uczniów.
 • Zapoznanie wychowanków świetlicy z regulaminem świetlicy, planem zajęć dnia i zasadami zapewniającymi bezpieczne zabawy
 • Egzekwowanie praw i obowiązków ucznia zawartych w regulaminie szkolnym, w regulaminie świetlicy oraz praw człowieka.
 • Uczenie uczniów zaradności i samodzielności.

 

 1. Treści programowe
 • Funkcjonowanie ucznia w swoim najbliższym środowisku
 • Normy postępowania akceptowane społecznie: dobro, prawda, uczciwość w zabawach, lekcjach.
 • Uczenie poszanowania własności społecznej i osobistej.
 • Rozwijanie koleżeństwa, wzajemnej pomocy i życzliwości podczas nauki i zabawy.
 • Członkowie rodziny, ich uczucia i wzajemna pomoc.
 • Rola obchodzenia świąt okolicznościowych w rodzinie: Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, święto Taty, imieniny najbliższych i obchodzenie świąt.
 • Uwrażliwienie na problemy ludzi samotnych, bezdomnych, chorych.

 

 • Zagadnienia związane z wychowaniem komunikacyjnym.
 • Bezpieczeństwo w drodze do szkoły.
 • Zasady ruchu drogowego dla pieszych i kierowców.
 • Zapoznanie ze znakami drogowymi i sygnalizacją świetlną.
 • Niebezpieczeństwo zabaw na jezdni i obok niej.
 • Wychowanie patriotyczne
 • Kształtowanie szacunku do ojczyzny, symboli narodowych.
 • Święta narodowe.
 • Najważniejsze wydarzenia i postaci historyczne.
 • Legendy polskie.
 • Polskie zwyczaje.
 • Wielkie miasta, rzeki i jeziora Polski ( mapa Polski).
 • Sławni malarze polscy i ich obrazy.

 

 • W świecie baśni i bajek
 • Słuchanie i czytanie, ulubionych baśni, bajek, wierszy.
 • Bajkowe postaci, dobre i złe charaktery.
 • Morały zawarte w bajkach.
 • Ilustracje baśni i bajek.

 

 • Wspólne zabawy
 • Sposoby spędzania wolnego czasu.
 • Ulubione zabawy dzieci.
 • Bezpieczeństwo podczas zabaw.
 • Właściwe postawy podczas zabaw w grupie.
 • Umiejętność wypowiadania się i słuchania innych.

 

 • Edukacja prozdrowotna
 • Znaczenie warzyw i owoców w odżywianiu.
 • Zasady racjonalnego odżywiania się.
 • Higiena osobista.
 • Higiena spożywania posiłków.
 • Znaczenie odpoczynku i snu dla zdrowia.
 • Ulubione dyscypliny sportowe.
 • Zabawy i gry zespołowe.

 

 • Moja miejscowość, mój region
 • Położenie i historia miejscowości.
 • Krajobraz i przyroda.
 • Opole – historia, legendy, zabytki.

 

 • Odkrywanie piękna przyrody
 • Przyroda w kolejnych porach roku.
 • Zwierzęta i ptaki - ich życie w ciągu roku.
 • Znaczenie przyrody w życiu człowieka.
 • Rośliny pól, lasów, ogrodów.
 • Zwierzęta i rośliny chronione.
 • Formy ochrony środowiska.
 • Dokarmianie ptaków zimą.

 

 

Zastrzega się możliwość modyfikacji tematyki zajęć w zależności od aktualnych potrzeb w szkole wynikających z nieprzewidzianych w planie haseł i związanych z nimi zajęć.

 1. Metody pracy

pogadanka

twórczość plastyczna

burza mózgów

konkursy

uzupełnianie zdań

gry i zabawy

odgrywanie ról

spacery

odrabianie zadań domowych

 

 1. Formy pracy

 indywidualna

grupowa

 

 1. Środki dydaktyczne

gry planszowe

DVD

bajki DVD

literatura dziecięca

puzzle

malowanki

karty pracy

encyklopedie

gry logiczne

 

 

2018 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved