foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

REKRUTACJA 2020/2021

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym.

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie w szkole obwodowej zgłoszenia do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie danej szkoły. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

od 10 lutego 2020 r. do 24kwietnia 2020 r. do godz. 15.00

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły kandydata zamieszkałego poza obwodem danej szkoły. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 23 marca 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00

3

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego
klasy VII Do wniosku należy dołączyć dokumenty
potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

od 2 3 marca 2020 r. do
17 kwietnia 2020 r. do godz. 15 00

4

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych
dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału
dwujęzycznego klasy VII

23 kwietnia 2020 r.
/godziny przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych
określi przewodniczący komisji rekrutacyjnej/

 

Dokumenty do pobrania w załącznikach. 

2020 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved