foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

REKRUTACJA 2019/2020

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym.

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie w szkole obwodowej zgłoszenia do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie danej szkoły. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

od 11 lutego 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły kandydata zamieszkałego poza obwodem danej szkoły. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 25 marca 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

 

Dokumenty do pobrania w załącznikach. 

2019 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved