foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

REKRUTACJA 2018/2019

Zapisy do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo.

Rozpoczęła się rekrutacja do klasy pierwszej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu na rok szkolny 2018/2019.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia i nie podlegają rekrutacji.

Wymagane dokumenty do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły w godz. 07.30 - 15.30.

Zgłoszenie do szkoły oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata należy złożyć w terminie od 01.02.2018 r. do 25.04.2018 r. do godz. 15.00.

Do pobrania:

Zgłoszenie dziecka  z obwodu szkoły

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata

Oświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego (dzieci 6 letnie)

 

Rekrutacja do klasy pierwszej dla dzieci zamieszkałych poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu na rok szkolny 2018/2019.

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły kandydata zamieszkałego poza obwodem PSP nr 33 w Opolu od 26 marca 2018 r. do 25 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.

 Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu szkoły

Oświadczenia o spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych

Oświadczenie woli

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych określa ZARZĄDZENIE Nr OR-I.0050.60.2018 PREZYDENTA MIASTA  OPOLA z dnia  30 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym.

 

 

 

2018 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved