foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Rodzaj spotkania/temat

data

godzina

Zebranie:  regulaminy szkolne, organizacja roku szkolnego;
pomoc pedagogiczno- psychologiczna itp., informacje na temat szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

12.09.2019

kl. 1, 2, 3 – 1630

kl. 5, 7, 8 - 1700

Zebranie  w sprawie ocen i zachowania uczniów

14.11.2019

kl. 1, 2, 3 – 1630

kl. 5, 7, 8 -  1700

Zebrania z rodzicami. Przekazanie rodzicom informacji nt. uczniów zagrożonych oceną niedostateczną. Kiermasz świąteczny

19.12.2019

kl. 1, 2, 3 – 1630

kl. 5, 7, 8 -  1700

Zebrania podsumowujące I semestr.

Informacje o egzaminie ósmoklasisty.

06.02.2020

kl. 1, 2, 3 – 1630

kl. 5, 7, 8 -  1700

Zebranie w sprawie ocen i zachowania uczniów. Przekazanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną

21.05.2020

kl. 1, 2, 3 – 1630

kl. 5, 7, 8 -  1700

 

2020 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved