foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Opolu informuje, że dni: 2 listopada 2017r. i 3 listopada 2017 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

W tych dniach w godzinach 8.00- 12.00 organizowane są zajęcia wychowawczo- opiekuńcze. Świetlica dla uczniów czynna jest od godz. 6.30 - 17.00.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1, § 6 ust 1., § 6 ust 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

REKRUTACJA 2019

 

2019 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved