foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

zajęcia

nauczyciel

dzień

lekcja

sala

Logopeda

mgr Nowicka-Kowalczyk Aneta

czwartek

8

105

Klub czytelniczy

mgr Danuta Pytel

środa

7

bibl.

Klub języka polskiego - zajęcia wspierające uzdolnienia

mgr Mirosława Piec

środa

8

103

Klub języka polskiego - zajęcia wspierające uzdolnienia

mgr Anna Nowakowicz

piątek

1

103

Klub Szkoły Promującej Zdrowie

mgr Zofia Kalinowska

wg kalendarza

 

201

Klub historyka

mgr Dorota Mechel

wtorek

8

214

Klub historyka

mgr Lilla Janusz

czwartek

8

106

Klub rozwoju kreatywności

mgr Magdalena Turek

środa

 

213

Klub anglisty

mgr Agata Majewska

czwartek; piątek

9;8

104

Klub Matematycznych Gier Logicznych

mgr Mariola Koryl

poniedziałek

7

203

Klub języka angielskiego

mgr Dominika Proniewicz- Lechocińska

poniedziałek

7

8

Caritas - SKC

mgr Maria Helman

wg kalendarza

 

 

Klub polonisty

mgr Jolanta Fąfrowicz

czwartek

9

202

Klub kreatywności

mgr Agnieszka Gołoś- Gołąb; mgr Aneta Nowicka-Kowalczyk

poniedziałek

8

sala gim.

Klub chemika

mgr Zofia Kalinowska

wtorek

8

201

Klub geograficzny

mgr Izabela Maćków

poniedziałek

8

206

Koło teatralne

mgr Jolanta Fąfrowicz

czwartek

8

202

Porozumiewanie się  w językach obcych: j. niemiecki

mgr Agnieszka Boryczka

środa; piątek

15:15- 16:00

202

Porozumiewanie się w językach obcych: j. angielski

mgr Dominika Proniewicz- Lechocińska

środa

13:40 -  15:10

206

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne

mgr Mariola Klimkowska

wtorek

14:30 – 15:15

204

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze - matematyka kl.2

mgr inż. Małgorzata Ludwikowska

piątek

14:30-15:15

215

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze - matematyka kl.3

mgr inż. Małgorzata Ludwikowska

środa

13:40-14:25

215

TIK: Nauka Programowania

mgr Sławomir Górniak

wtorek, czwartek

15:20 – 16:05

113

Nauki przyrodnicze

mgr Zofia Kalinowska

poniedziałek

14:30- 16:00

201

Nauki przyrodnicze

mgr Agnieszka Frączek

poniedziałek

14:30- 16:00

202

Tutoring dla zdolnych – zajęcia indywidualne

mgr Anna Dębska

wg harmonogramu

 

101

 

2018 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved