foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

 

TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Rodzaj spotkania/temat

data

godzina

Zebranie:  regulaminy szkolne, organizacja roku szkolnego;
pomoc pedagogiczno- psychologiczna itp., informacje na temat szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego   

20.09.2018

kl.1 i 2 – 16:30

kl. 4.7, 8, 3 gim. godz. 17:00

Konsultacje indywidualne

25.10.2018

od godz.
17:00-18:30

Zebranie  w sprawie ocen i zachowania uczniów

22.11.2018

kl.1 i 2 – 17:00

kl. 4,7, 8 i  3 gim. godz. 17:30

Zebranie – przekazanie rodzicom informacji nt. uczniów zagrożonych oceną niedostateczną

13.12.2018

od godz.

17:00-18:30

Zebranie  w sprawie ocen semestralnych z przedmiotów  i zachowania
i zachowania; podsumowanie pracy w I semestrze

17.01.2019

kl.1 i 2 – 17:00

kl. 4, 7, 8 i 3 gim. godz. 17:30

Przekazanie uczniom kartek z ocenami semestralnymi, Informacja na temat przebiegu egzaminów

25.01. 2019

 

Konsultacje indywidualne

07.03.2019

od godz.

17:00-18:30

Zebranie w sprawie ocen i zachowania uczniów. Przekazanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną

30.05.2019

kl.1 i 2 – 17:00

kl. 4,7, 8 i 3 gim. godz. 17:30

 

Spotkania wychowawców klas z koordynatorem ds. wych.; 25.10. 2018; 13.12.; 07.03. godz. 15:30

do 11.12. 2018 – wpisywanie zagrożeń

20.12. 2018 – przekazanie informacji o ocenach niedostatecznych

do 14. 01. 2019 – wystawienie propozycji ocen semestralnych

 

TERMINARZ SPOTKAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Rada pedagogiczna

13.09.2018

godz. 15:30*

Rada szkoleniowa pt. „Astra inspiruje”

18.10. 2018

godz. 16.30

Rada klasyfikacyjna

24.01.2019

godz. 15:30*

Rada podsumowująca

14.02.2019

godz. 15:30*

Rada szkoleniowa ws. egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu ósmoklasisty

28.02.2019

godz. 15:30*

Rada pedagogiczna

09.05.2019

godz. 15:30*

Rada klasyfikacyjna

13.06.2019

godz. 15:30*

Rada podsumowująca

24.06.2019

godz. 9:00

*rady wynikające z potrzeb bieżących szkoły (czwartki)

REKRUTACJA 2019

 

POMOC

2019 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved