foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1.

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna 

23 – 31 grudnia 2018 r.

 

3.

Ferie zimowe

 

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

6.

Egzamin gimnazjalny 

1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 

2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 z zakresu matematyki – godz. 11:00

 

3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

 na poziomie podstawowym – godz. 9:00

 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

7.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

21 czerwca 2019 r.

 

 

8.

Ferie letnie

 

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 02.11.2018, 10.04.2019, 11.04.2019, 12.04.2019, 15.04.2019, 16.04.2019, 17.04.2019, 02.05.2019 

REKRUTACJA 2019

 

POMOC

2019 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved