foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

15 - 28 stycznia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca-3 kwietnia 2018r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku

nauki w gimnazjum

18-20 kwietnia 2018r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 22 czerwca 2018 r. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

02-03.11.2017r.

18-20.04.2018r.

30.04.2018r.

02.05.2018r.

04.05.2018r.

 

2018 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved