foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

Ramowy terminarz wydarzeń w PSP 33 w Opolu w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Nazwa wydarzenia

Odpowiedzialni

termin

klasy

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;
przyjęcie pierwszoklasistów w poczet uczniów PSP 33;

dyrektor, wicedyrektor,  mgr A. Nowicka- Kowalczyk,  mgr I. Maćków – sztandar, wychowawcy klas I

04.09.2017

godz. 8:30

wszystkie

2.

Badanie na starcie  (język, polski, historia, matematyka, przedmioty przyrodnicze, języki obce)

przewodniczący zespołów przedmiotowych

5- 15 września 2017

klasy 7

3.

Inauguracja Palmy Pierwszeństwa: Książka jest dobra na wszystko*

dyrektor, wicedyrektor,  mgr A. Nowicka- Kowalczyk,

wrzesień

klasy 7 oraz 2  i 3 gimnazjum

4.

Mała Olimpiada Prozdrowotna*

mgr Z. Kalinowska; wych. klas 7

IX-X

klasy 7

5.

Akcja sprzątania świata

mgr M. Gołąbek, mgr A. Sumisławska

IX

wszystkie

6.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

mgr M. Buławczyk; mgr A. Kasperek; mgr B. Selak

IX

kl.7; 2 gim.

7.

Dzień Chłopaka

wychowawcy

IX

wszyscy

8.

Szkolny konkurs języka polskiego*

poloniści;  koordynator: mgr J. Fąfrowicz

od IX - V

klasy 7 oraz 2  i 3 gimnazjum

9.

Szkolny konkurs matematyczny*

matematycy; koordynator: mgr M. Jantos

od IX - V

klasy 7 oraz 2  i 3 gimnazjum

10.

Szkolny konkurs sprawności fizycznej*

nauczyciele wf;  koordynator: mgr Ł. Zaremba

od IX - V

klasy 7 oraz 2  i 3 gimnazjum

11.

Święto Edukacji Narodowej

Samorząd Uczniowski

13 X 2017

wszyscy

12.

Światowy Dzień Czystych Rąk – warsztaty; lekcja otwarta

mgr Z. Kalinowska, mgr A. Frączek,  mgr J. Labisz

10 X 2017

klasy 7 oraz 2  i 3 gimnazjum

13.

Turniej sportowy – Mały Olimpijczyk

mgr A. Frączek, mgr J. Labisz, mgr B. Selak, mgr I. Thiel

… X 2017

kl.1

14.

Bieg Patrolowy

mgr M. Buławczyk, mgr A. Kasperek,
mgr I. Thiel; wych. klas VII

do 25 X 2017

klasy 7

15.

Konkurs Przyrodniczy – Orzeł Przyrody

mgr M. Turek; mgr A. Frączek

….X 2017

 

16.

W świecie Świetlikowa

mgr A. Frączek, mgr J. Labisz

… X 2017

kl.1

17.

Śniadanie daje moc

mgr A. Frączek, mgr J. Labisz

 08 XI 2017

kl.1

18.

Święto Niepodległości, Święto Patrona / w tym akcja „Wyślij kartkę”/

mgr A. Nowakowicz, mgr M. Piec,  mgr D. Mazierska;  mgr A. Gołoś- Gołąb,  mgr M. Koryl (3d w ramach Palmy Pierwszeństwa), mgr L. Janusz, mgr D. Mechel

10 XI 2017

wszystkie

19.

Omnibus – konkurs dla uczniów klas 6

mgr L. Janusz; mgr D. Mechel

15 III 2017

 

20.

Pasowanie na ucznia PSP 33 – kl.7; podsumowanie konkursów;

mgr I. Maćków; mgr M. Buławczyk;  mgr A. Kasperek; wychowawcy kl.7

13 XI 2017

klasy 7

21.

Wręczenie nominacji Paszportów Orła

dyrektor, wicedyrektor, mgr Aneta Nowicka- Kowalczyk, mgr M. Turek

na bieżąco

klasy 7 oraz 2  i 3 gimnazjum

22.

Konkurs Jednego Poety

mgr J. Fąfrowicz; mgr D. Pytel; mgr A. Gołoś- Gołąb

…XII 2017

klasy 7 oraz 2  i 3 gimnazjum

23.

Mikołajki*

wychowawcy; Samorząd Uczniowski

06 XII 2017

wszystkie

24.

Tydzień Językowy*

mgr A. Majewska, mgr D. Proniewicz- Lechocińska, mgr O. Greś, mgr A. Boryczka, mgr A. Sumisławska, mgr M. Chmiel-Bryzik, mgr A. Kasperek

11- 15 XII 2017

klasy 7 oraz 2  i 3 gimnazjum

25.

Kiermasz świąteczny*

Samorząd Uczniowski; wych. kl.1

….XII 2017

wszystkie

26.

Jasełka

mgr A. Nowicka -Kowalczyk, mgr A. Gołoś- Gołąb; mgr M. Buławczyk (kl.3a – w ramach Palmy Pierwszeństwa)

22 XII 2017

wszystkie

27.

Wigilia szkolna, spotkanie opłatkowe

wychowawcy

22 XII 2017

wszystkie

28.

Zimowa przerwa świąteczna

-------------------------------------------

23-31 grudnia 2017

 

29.

Próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas trzecich

przewodniczący zespołów przedmiotowych

8-12 I 2018

klasy 3 gim.

30.

Konkurs Per aspera ad astra

mgr A. Kowalczyk; mgr M. Turek;  mgr A. Gołoś- Gołąb

12 I 2018

klasy 7 oraz 2  i 3 gimnazjum

31.

Dzień Babci i Dziadka

mgr A. Frączek, mgr J. Labisz

… I 2018

kl.1

32.

Bal karnawałowy

Samorząd Uczniowski

…………2018

wszystkie

33.

Ferie zimowe

--------------------------------------------

15-28 stycznia 2018

 

34.

CZYTELNICY NA START!

mgr A. Frączek, mgr J. Labisz, mgr A. Nowakowicz

… 2018

kl.1

35.

Walentynki*

Samorząd Uczniowski

14 II 2018

wszystkie

36.

Szkolny konkurs recytatorski/ twórczy:

a)       Wierszomania, czyli wiersze polskich poetów

b)       W świecie baśni Andersena

mgr A. Frączek, mgr J. Labisz, mgr A.Nowakowicz

...II 2018

kl.1

37.

Wiosenny konkurs plastyczny „Witaj wiosno”

mgr A. Frączek, mgr J. Labisz

… III 2018

kl. 1

38.

Pierwszy Dzień Wiosny*

Samorząd Uczniowski

21 III 2018

wszystkie

39.

Matematyczne Koło Fortuny

mgr M. Koryl; mgr M. Jantos

15 III 2018

 

40.

Dzień Otwarty Szkoły- Ziutki: lekcje otwarte , warsztaty, prezentacja na forum wybranych projektów;

n-le wg odrębnego przydziału

15 III 2018

 

41.

Misterium / Papież Jan Paweł II

mgr M. Helman; ks. D. Sichma,  mgr D. Mazierska;

……..III  2018

wszystkie

42.

Konkurs „Nasze pisanki”

mgr A. Frączek, mgr J. Labisz

…III 2018

kl.1

43.

Wiosenna przerwa świąteczna

----------------------------------------------

29 III- 03 IV 2018

 

44.

Egzamin gimnazjalny

dyrektor, wicedyrektor

18-20 IV 2018

klasy 3 gim.

45.

Światowy Dzień Ziemi – warsztaty; lekcja otwarta

Dzień Ziemi oczami malucha

mgr A. Majewska; mgr I. Maćków mgr A. Frączek; mgr J. Labisz, mgr M. Gołąbek

…IV 2018

wszystkie

46.

Projekt kartki wielkanocnej

mgr A. Frączek, mgr J. Labisz

…IV 2018

kl. 1

47.

Pitagorejczyk  - konkurs matematyczny

mgr M. Koryl; mgr M. Jantos

….IV 2018

 

48.

Światowy Dzień Zdrowia – warsztaty; lekcja otwarta

mgr Z. Kalinowska ; mgr Ł. Zaremba + kl. 2d ; ( w ramach Palmy Pierwszeństwa)

…..IV 2018

wszystkie

49.

Rocznica Konstytucji 3 Maja

mgr L. Janusz;  mgr A. Boryczka;  mgr D. Mazierska, mgr A. Gołoś- Gołąb

27 IV 2018

wszyscy

50.

Opole- nasze miasto

mgr A. Frączek, mgr J. Labisz

…IV 2018

kl.1

51.

Badanie wyników nauczania w klasach 7 i II gimnazjum

przewodniczący zespołów przedmiotowych

14 -18 V 2018

klasy 7 i 2 gim.

52.

Dzień bez papierosa – warsztaty; lekcja otwarta

mgr Z. Kalinowska; mgr M. Turek

…V 2018

klasy 7 oraz 2  i 3 gimnazjum

53.

Dzień Mamy i Taty

mgr A. Frączek, mgr J. Labisz

maj/ czerwiec

kl.1

54.

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna*

mgr T. Skrętkowski, mgr B. Selak, mgr E. Gadziecki

…V 2018

wszystkie

55.

Osiemciny

wychowawcy klas 3

…2018

kl.3 gim.

56.

Dzień Dziecka*

Samorząd Uczniowski, nauczyciele wf

 VI 2018

wszyscy

57.

Igrzyska o Puchar Dyrektora Szkoły (do Palmy Pierwszeństwa):

a)   rozgrywki w piłkę nożną;

b)   igrzyska kreatywności (kl. 7, II i III gimnazjum) – przedmioty przyrodnicze

koordynator: mgr M. Turek, mgr Ł. Zaremba; mgr Skrętkowski, mgr Z. Kalinowska, mgr M. Turek, mgr I. Maćków;  mgr D. Ludwik; mgr M. Gołąbek

13-15 VI 2018

klasy 7 oraz 2  i 3 gimnazjum

58.

Zakończenie roku szkolnego klas III . Podsumowanie rywalizacji klas w konkursie Palma Pierwszeństwa, Primus Optimorum, Per aspera ad astra

mgr A. Nowicka- Kowalczyk;  mgr I. Maćków; mgr S. Górniak;  mgr Ł. Zaremba;
mgr M. Chmiel- Bryzik; mgr I. Thiel; mgr D. Mazierska, mgr A. Gołoś- Gołąb

21 VI 2018
godz. 17.00

klasy 3 gimnazjum

59.

Zakończenie roku szkolnego dla klas:

a)       pierwszych PSP 33

b)       klas 7 i II gimnazjum

a)     mgr A. Frączek, mgr Labisz; mgr D. Pytel; mgr D. Mazierska;  mgr A. Gołoś- Gołąb, mgr S. Górniak

b)     mgr D. Proniewicz- Lechocińska; mgr O. Greś; mgr D. Mazierska;  mgr I. Maćków; mgr A. Gołoś- Gołąb, mgr S. Górniak; mgr A. Nowicka- Kowalczyk – podsumowanie konkursów;

22 VI 2018

kl. I – godz. 8:30

kl. 7 i kl. II godz. 9:30

klasy 1, 7 i 2 gimnazjum

60.

Kreatywni po angielsku

mgr D. Proniewicz – Lechocińska, mgr O. Greś

cały rok

klasy 7 oraz 2  i 3 gimnazjum

61.

Matematyczne Wędrówki z Patronem

mgr M. Koryl

10 XI 2017

klasy VII

*wydarzenia punktowane w Palmie Pierwszeństwa

Dni wolne od zajęć dydaktycznych i wychowawczych: 01.05.,03.05.; 31.05. 2018 (Boże Ciało);

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: ☻egzamin gimnazjalny: 18-20.04. 2018 ☻ 30.04.2018 ☻02.05.2018r.

REKRUTACJA 2019

 

2019 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved