foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 w Opolu nosząc imię Marszałka Józefa Piłsudskiego w sposób szczególny obchodzi 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Działania programowe zaplanowane w szkole z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

1.      Prace nad nowym ceremoniałem szkolnym w związku z przekształceniem PG8 w PSP 33 w Opolu

2.      Uroczyste pasowanie uczniów klas 1 buławą marszałkowską

3.      Uroczyste pasowanie uczniów klas 7 pamiątkowa szablą z 1932 r. podarowaną przez Związek Oficerów Rezerwy podczas uroczystości Dnia Patrona 10 listopada 2017r.

4.      Wzbogacanie  o pamiątki historyczne Sali Patrona, w  tym uhonorowanie Sztandaru Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i umieszczenie w Sali Patrona.

5.      Kącik pamięci z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

6.      Współpraca z 10 Opolską Brygadą Logistyczną

7.      Włączenie się szkoły w kontynuację działań projektowych prowadzonych przez paną panią Johannę Lemke nad Pobytem j. Piłsudskiego w Magdeburgu.

8.      Wyjazd uczniów do miejsc pamięci narodowej – Oświęcimia.

9.      Uroczyste obchody świąt państwowych- Uchwalenia Konstytucji 3 maja.

10.  Prace uczniów nad historią buławy marszałkowskiej.    

11.  Lekcje wychowawcze poświęcone tematyce odzyskania niepodległości oraz postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego, patrona szkoły

12.  Bieg Patrolowy dla szkół miasta Opola - październik 2018 r.

13.  Konkurs plastyczny- październik 2018 r.

14.  Konkurs dla uczniów klas 7 „Matematyczne Wędrówki z Patronem”- listopad 2018 r.

15.  Inscenizacja słowno- muzyczna z okazji „100 rocznicy odzyskania niepodległości” listopad 2018 r.

16.  Realizacja szkolnego projektu Palmy Pierwszeństwa „Wymarzona Polska niepodległa” - wrzesień 2018 r. - czerwiec 2019 r.

REKRUTACJA 2019

 

POMOC

2019 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved